Noutăţi, ştiri, comunicate

Noutati.

Acord CNCF CFR SA 21.06.2017 privind utilizare fondului social de 5% pe anul 2017

23 iun. 2017
MODUL DE DECONTARE A SERVICIILOR TURISTICE DE ODIHNA SI/SAU TRATAMENT PENTRU SALARIATII CN-CFR SA PE ANUL 2017

Decontarea a jumatate din cheltuielile efectuate in anul 2017 de salariati pentru servicii turistice de odihna si/sau tratament, inclusiv transportul, dar nu mai mult de 800 lei/salariat. Pentru decontarea acestor cheltuieli salariatii vor prezenta o solicitare de decontare a sumelor cheltuite (cerere scrisa cu viza organizatiei de sindicat pentru membrii de sindicat a acesteia) insotita de:
a) Facturi fiscale (exemplar original) emise de agentii de turism, de hoteluri si pensiuni turistice si de unitati/baze de tratament si intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
b) Documente care sa ateste efectuarea platii facturii (chitanta sau bon fiscal, exemplar original),
c) Copie conforma cu originalul a cererii de concediu aprobata potrivit reglementarilor interne CFR SA,
d) Declaratie pe proprie raspundere a salariatilor din care sa reiasa ca au beneficiat de servicile mentionate in factura fiscala.
In situatiile prevazute la literele a) si b), in cazul salariatilor sot-sotie, angajati la unitati feroviare din cadrul Ministerului Transporturilor, care depun cereri de acordare a reducerii contravalorii serviciilor turistice de odihna si/sau tratament, in care documentele fiscael in original au fost depuse de sot/sotie la unitatea in care isi desfasoara activitatea, celalalt membru de familie beneficiar poate depune la unitatea in care isi desfasoara activitatea, copii legalizate conform cu originalul sau copii certificate conform cu originalul de subunitatea detinatoare ale acestor documente.
Explicatii:
1. Decontarea serviciilor turistice de odihna si/sau tratament, inclusiv transprtul, se face pentru intreg anul 2017 ( BOT achizitionate si efactuate incecepand cu 01.ian.2017 pana la 31.dec.2017);
2. Se pot deconta si doua sau mai multe servicii turistice de odihna si/sau tratament efectuate in doua sau mai multe perioade a anului 2017, in limita a jumatate din valoare acestor cheltuieli, dar nu mai mult de 800 lei/salariat;
3. Se pot deconta servicii de odihna si/sau tratament de la mai multe unitati, in cazul circuitelor turistice in perioada concediului de odihna, cu conditia sa fie consecutive;
4. Salariatul trebuie sa fie in concediu de odihna in perioada efectuarii serviciilor de odihna si/sau tratament;
5. Decontarea celtuielilor pentru serviciile de odihna si/sau tratament, in baza Acordului, se face dupa efectuarea acestora;
6. Pachetul de servicii turistice de odihna si/sau tratament trebuie se contina obligatoriu cazare la care se adauga masa si/sau transport efectuat cu mijloace de transport autorizate (auto, feroviar, aerian si naval).Transportul se deconteaza doar daca este inclus in pachetul de servicii turistice!!!
7. In perioada sejurului turistic si/sau de tratament se pot atasa, la decont, si cheltuieli de masa (facturi si chitante fiscale) de la unitatea unde salariatul a fost cazat sau de la alte unitati din statiune.

MODEL CERERE SI DECLARATIE PENTRU DECONT OBT - CFR SA

www.libertateasind.ro/Document_Files/Nout%C4%83%C5%A3i-%C5%9Ftiri-comunicate_List/00000287/vodgd_CERERE%20si%20DECLARATIE%20decont%20BOT%202017%20CN%20CFR%20SA.pdf

ACORD
Link:www.libertateasind.ro/Document_Files/Nout%C4%83%C5%A3i-%C5%9Ftiri-comunicate_List/00000287/40q75_Acord%20CNCF%20CFR%20SA%2021.06.2017.pdf

CERERE SI DECLARATIE DECONT - CFR SA
Link:www.libertateasind.ro/Document_Files/Nout%C4%83%C5%A3i-%C5%9Ftiri-comunicate_List/00000287/vodgd_CERERE%20si%20DECLARATIE%20decont%20BOT%202017%20CN%20CFR%20SA.pdf