Protectia persoanelor disponibilizate

OUG 2/2007

Ordonanta de urgenta nr. 2/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale din 07/02/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 14/02/2007 .

Tinand cont de faptul ca prin prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 se fac diferente in privinta:
- sumelor acordate la data concedierii, respectiv o suma egala cu un salariu mediu net pe economie, fata de suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie reglementata prin alte acte normative - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 174/2006 privind unele masuri de protectie sociala a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii padurilor catre fostii proprietari, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 569/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
- acordarii venitului de completare stabilit in cuantum diferit la data incadrarii in munca in societatile din sectorul minier fata de incadrarea in societati din alte domenii de activitate, se impune adoptarea proiectului in regim de urgenta, in vederea:
- atenuarii impactului generat de procesele de restructurare;
- eliminarii inechitatilor generate de aplicarea prevederilor ce reglementeaza masurile mentionate, care ar putea conduce la aparitia unor posibile tensiuni sociale in randul persoanelor concediate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006, tinand seama de faptul ca beneficiarii drepturilor prevazute in actul normativ mentionat provin din sectoare importante, avand calificari care nu isi mai regasesc utilitatea in noul context al restructurarii economiei;
- acordarii in mod unitar tuturor salariatilor concediati colectiv de masuri de protectie sociala prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2006, care a intrat in vigoare la data de 1 februarie 2007,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Articol unic. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta numai persoanele care au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu societatile prevazute la art. 1 cu cel putin 12 luni inainte de data concedierii."
2. La articolul 7, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) la data incetarii contractului individual de munca, ca urmare a concedierii colective, de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica;".
3. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Persoanele care se reincadreaza in munca beneficiaza de venit lunar de completare in urmatoarele situatii:
a) daca in perioada acordarii venitului de completare prevazuta la art. 8 alin. (2) se incadreaza in munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la alte societati decat cele de la care au fost disponibilizate, beneficiaza pe perioada lucrata, pana la expirarea perioadei prevazute la art. 8 alin. (2), de venit lunar de completare egal cu jumatate din salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult de jumatate din salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica;
b) daca in perioada acordarii venitului de completare prevazuta la art. 8 alin. (2) se incadreaza in munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la societatile de la care au fost disponibilizate, beneficiaza pe perioada lucrata, pana la expirarea perioadei prevazute la art. 8 alin. (2), de venit lunar de completare in cuantumul stabilit la lit. a), daca la data incadrarii societatile respective nu mai au capital majoritar de stat."
4. Dupa articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu urmatorul cuprins:
"Art. 32. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora si va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia."
Publicat la: 22 februarie 2007 Ordonanta de urgenta nr. 2/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale din 07/02/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 14/02/2007 .

Tinand cont de faptul ca prin prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 se fac diferente in privinta:
- sumelor acordate la data concedierii, respectiv o suma egala cu un salariu mediu net pe economie, fata de suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie reglementata prin alte acte normative - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 174/2006 privind unele masuri de protectie sociala a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii padurilor catre fostii proprietari, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 569/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
- acordarii venitului de completare stabilit in cuantum diferit la data incadrarii in munca in societatile din sectorul minier fata de incadrarea in societati din alte domenii de activitate, se impune adoptarea proiectului in regim de urgenta, in vederea:
- atenuarii impactului generat de procesele de restructurare;
- eliminarii inechitatilor generate de aplicarea prevederilor ce reglementeaza masurile mentionate, care ar putea conduce la aparitia unor posibile tensiuni sociale in randul persoanelor concediate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006, tinand seama de faptul ca beneficiarii drepturilor prevazute in actul normativ mentionat provin din sectoare importante, avand calificari care nu isi mai regasesc utilitatea in noul context al restructurarii economiei;
- acordarii in mod unitar tuturor salariatilor concediati colectiv de masuri de protectie sociala prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2006, care a intrat in vigoare la data de 1 februarie 2007,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Articol unic. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta numai persoanele care au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu societatile prevazute la art. 1 cu cel putin 12 luni inainte de data concedierii."
2. La articolul 7, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) la data incetarii contractului individual de munca, ca urmare a concedierii colective, de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica;".
3. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Persoanele care se reincadreaza in munca beneficiaza de venit lunar de completare in urmatoarele situatii:
a) daca in perioada acordarii venitului de completare prevazuta la art. 8 alin. (2) se incadreaza in munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la alte societati decat cele de la care au fost disponibilizate, beneficiaza pe perioada lucrata, pana la expirarea perioadei prevazute la art. 8 alin. (2), de venit lunar de completare egal cu jumatate din salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult de jumatate din salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica;
b) daca in perioada acordarii venitului de completare prevazuta la art. 8 alin. (2) se incadreaza in munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la societatile de la care au fost disponibilizate, beneficiaza pe perioada lucrata, pana la expirarea perioadei prevazute la art. 8 alin. (2), de venit lunar de completare in cuantumul stabilit la lit. a), daca la data incadrarii societatile respective nu mai au capital majoritar de stat."
4. Dupa articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu urmatorul cuprins:
"Art. 32. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora si va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia."
Publicat la: 22 februarie 2007