Proiectul "O noua sansa pentru fostii angajati"

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 ”Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: „O nouă şansă pentru foştii angajaţi!”
Contract POSDRU/104/5.1/G/75879 O nouă şansă pentru foştii angajaţi!

Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj derulează, în perioada 2010-2012, proiectul „O nouă şansă pentru foştii angajaţi!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul „O nouă şansă pentru foştii angajaţi!” are ca obiectiv principal contribuirea la îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a unui loc de muncă a foştilor angajaţi, a şomerilor, inclusiv a celor tineri şi a celor de lungă durată, dar şi a persoanelor inactive, prin servicii adecvate de ocupare şi formare profesională, pentru facilitarea accesului către meserii cerute pe piaţa muncii.

Obiectivul principal al proiectului va fi atins prin următoarele activităţi:

A. Campanii de informare în zona oraşelor din Regiunea de Nord-Vest a României privind oportunităţi pe piaţa locală, regională şi europeană a muncii. Aceste campanii de informare se vor concretiza prin:
- Realizarea de seminarii de informare pentru şomeri sau foşti angajaţi aflaţi în căutarea unui loc de muncă în zona oraşelor Nord-Vest, privind oportunităţi pe piaţa locală, regională şi europeană a muncii
- Realizare şi actualizare portal conţinând informaţii privind oportunităţi pe piaţa locală, regională şi europeană a muncii pentru şomeri sau foşti angajaţi aflaţi în căutarea unui loc de muncă

B. Cursuri de formare profesională ce vizează calificarea şomerilor şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în meseriile: barman-ospătar, bucătar, oferind în plus şansa dezvoltării unor abilităţi şi competenţe necesare pentru accesul şi păstrarea unui loc de muncă

C. Consiliere pentru accesul şi păstrarea unui loc de muncă prin seminarii de: comunicare, negociere, metode de căutare a unui loc de muncă, iniţiere în utilizarea calculatorului

D. Facilitarea accesului către meserii cerute pe piaţa muncii

E. Furnizarea de cursuri şi seminarii pentru formare profesională continuă a şomerilor sau a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă Valoarea totală a proiectului este estimată la 2.132.437,80 LEI (fără TVA), din care AMPOSDRU prin OIPOSDRU delegat acordă o finanţare nerambursabilă de 2.089.769,04 LEI (fără TVA), echivalentă cu 98%din valoarea totală a proiectului.

Proiectul „O nouă şansă pentru foştii angajaţi!” se realizează în parteneriat cu Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, care va realiza activităţi de formare profesională pentru ocupaţiile/specializările pentru care este acreditat CNFPA şi va realiza coordonarea tuturor activităţilor de formare, în sensul derulării acestora în acord cu metodologia şi legea. Prin realizarea acestui proiect, Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj doreşte să contribuie la atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa locală a muncii şi implicit la creşterea şanselor de ocupare a unui loc de muncă, în special pentru fostii angajatii CFR

Obiectivul specific al proiectului constă în implementarea unui program integrat de măsuri active de ocupare constând din: servicii de ocupare (informare, consiliere, mediere) şi formare pentru a oferi calificări profesionale în meserii cerute pe piaţa muncii (bucătar, barman – ospătar), precum şi dobândirea de noi abilităţi şi competenţe, identificate ca extrem de necesare în găsirea unui loc de muncă (comunicare, negociere, metode de căutare a unui loc de muncă, iniţiere în utilizarea calculatorului). Efectele pozitive ale proiectului se vor înregistra atât pe termen scurt, prin îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor, inclusiv a şomerilor tineri şi a celor de lungă durată, cât şi pe termen lung, prin creşterea ocupării în oraşele regiunii.