Finalizarea proiectului „O nouă şansă pentru foştii angajaţi!”

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 ”Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: „O nouă şansă pentru foştii angajaţi!”
Contract POSDRU/104/5.1/G/75879

„O nouă şansă pentru foştii angajaţi!”
 
Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj a derulat, în perioada 2010-2012, proiectul „O nouă şansă pentru foştii angajaţi!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul „O nouă şansă pentru foştii angajaţi!” a avut ca obiectiv principal contribuirea la îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a unui loc de muncă a foştilor angajaţi, a şomerilor, inclusiv a celor tineri şi a celor de lungă durată, dar şi a persoanelor inactive, prin servicii adecvate de ocupare şi formare profesională, pentru facilitarea accesului către meserii cerute pe piaţa muncii.

Obiectivul principal al proiectului a fost atins prin următoarele activităţi:

A. Campanii de informare în zona oraşelor din Regiunea de Nord-Vest a României privind oportunităţi pe piaţa locală, regională şi europeană a muncii. Aceste campanii de informare s-au concretizat prin:
• Realizarea de seminarii de informare pentru şomeri sau foşti angajaţi aflaţi în căutarea unui loc de muncă în zona oraşelor Nord-Vest, privind oportunităţi pe piaţa locală, regională şi europeană a muncii
• Realizare şi actualizare portal conţinând informaţii privind oportunităţi pe piaţa locală, regională şi europeană a muncii pentru şomeri sau foşti angajaţi aflaţi în căutarea unui loc de muncă

B. Cursuri de formare profesională ce au vizat organizarea de cursuri pentru şomeri şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, oferind în plus şansa dezvoltării unor abilităţi şi competenţe necesare pentru accesul şi păstrarea unui loc de muncă, astfel:
• Cursuri de calificare in meseriile: Cursuri calificare bucătar, Cursuri calificare ospătar;
• Cursuri de inițiere: Curs de inițiere in utilizarea calculatorului;
• Cursuri de perfecționare: Curs de comunicare in limba oficiala.

C. Consiliere profesionala si de cariera pentru accesul şi păstrarea unui loc de muncă prin sesiuni de grup sau individuale de: comunicare, negociere, instrumente de prezentare si promovare personala, metode de căutare a unui loc de muncă, etc.

D. Facilitarea accesului către meserii cerute pe piaţa muncii prin metode si instrumente de mediere a muncii

E. Furnizarea de cursuri şi seminarii pentru formare profesională continuă a şomerilor sau a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

In urma implementării si derulării proiectului “O noua șansa pentru foștii angajați!”, un număr de 472 de persoane au participat la seminariile derulate in cadrul proiectului. De asemenea, au fost acordate un număr de 374 de certificate pe tipuri de cursuri, din care: 101 certificate de calificare, 91 certificate de inițiere, 182 certificate de perfecționare. In urma derulării activităților din cadrul proiectului “O noua șansa pentru foștii angajați!”, 351 de persoane participante au fost declarate absolvenți certificați, iar in final 70 de absolvenți s-au angajat.

Valoarea totală a proiectului este de 2.132.437,80.LEI (fără TVA), din care AMPOSDRU prin OIPOSDRU delegat acordă o finanţare nerambursabilă de 2.089.769,04 LEI (fără TVA), echivalentă cu 98% din valoarea totală a proiectului.

Prin realizarea acestui proiect, Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj a dorit să contribuie la atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa locală a muncii şi implicit la creşterea şanselor de ocupare a unui loc de muncă, în special pentru locuitorii din mediul urban al localităţilor din judeţele Regiunii Nord-Vest.