Cursuri de comunicare in limba oficiala

Comunicare în limba oficială
program de formare profesională, nivel perfecționare
Obiective și rezultate:
• Însușirea și utilizarea corectă a terminologiei specifice
• Utilizarea eficientă a tuturor formelor de comunicare (verbală și non verbală) în contextul ocupării profesionale
• Adaptarea stilului de comunicare la personalitatea conlocutorului
• Conștientizarea importanței comunicării ca instrument managerial
• Conștientizarea rolului și consecințelor comunicării informale
• Aplicarea corectă a tehnicilor de interviu și adaptarea la situația contextuală.
• Cunoașterea tehnicilor de prezentare în contextul ocupării profesionale
La finalul cursului participanții vor putea:
- Să interpreteze corect limbajul verbal şi nonverbal al partenerilor de comunicare
- Să comunice cu impact şi cu rezultatele dorite
- Să-şi îmbunătăţească relaţiile personale şi sociale.

Modul de desfășurare:

Programul de formare profesională se desfăşoară alternând pregătirea teoretică cu cea practică şi reprezintă un ansamblu de studii de caz, jocuri de rol, simulări, discuţii individuale cu formatorul şi activităţi de învăţare auto-direcționată.
Durata cursului este de 4 zile, 6 ore pe zi.

Certificare:

În urma promovării examenului de absolvire cursanții vor primi certificate de absolvire a programului de perfecţionare a competenţei cheie de comunicare în limba oficială, emise împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educației şi Cercetării, recunoscute oficial pe piaţa muncii, pe plan naţional şi European. Certificatul de absolvire va fi însoţit de un certificat descriptiv menţionând competenţele dobândite.

Cuprinsul cursului
1. Procesul comunicării umane
2. Comunicarea verbală neformală
• Vorbirea neformală
• Ascultarea
• Rolul de întărire al comunicării non-verbale
3. Tehnici de comunicare în contextul ocupării profesionale
• Construirea unei reţele de contacte
• Citirea anunţurilor din presă
• Folosirea internetului
• Apelarea la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă
• Apelarea la firmele de recrutare a forţei de muncă
• Participarea la târgurile locurilor de muncă
• Abordarea directă a angajatorilor
3.1 Pregătirea documentelor de aplicare pentru un loc de muncă
• CV-ul
• Scrisoarea de intenţie
• Scrisoarea de mulţumire
3.2 Participarea la interviu