Achiziţie Servicii de întocmire caiet de sarcini pentru achiziţia de lucrări, documentaţia pentru licitaţia de lucrări

ANUNŢ ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj cu sediul social în Piaţa Avram Iancu, nr. 17, cod poştal 400117, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România, Beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului nr POSDRU/104/5.1/G/75879, în cadrul proiectului „O nouă şansă pentru foştii angajaţi!”, publică prezentul anunţ pentru:
Achiziţie Servicii de întocmire caiet de sarcini pentru achiziţia de lucrări, documentaţia pentru licitaţia de lucrări: cod CPV 7124200-6
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Documentaţia precum şi informaţii suplimentare legate de aceasta se pot obţine de la: Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj din str. Dobrogeanu Gherea, nr.17, cod poştal 400120, Localitate: Cluj Napoca, Ţara: România, Telefon 0733053465, fax 0264431090 sau E-mail: office@libertateasind.ro. De asemenea, documentaţia poate fi descărcată de pe site-ul www.libertateasind.ro.
Depunerea ofertelor:
• Termenul limită de depunere a ofertelor: 01.06.2011 ora 10:00;
• Adresa unde se primesc ofertele: str. Dobrogeanu Gherea, nr.17, cod poştal 400120, Localitate: Cluj Napoca, Ţara: România sau E-mail: office@libertateasind.ro
Data evaluării ofertelor: 01.06.2011 ora 11:00;
Data publicării anunţului: 09.05.2011.

ANUNŢ DE ATRIBUIRE
Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj cu sediul social în Piaţa Avram Iancu, nr. 17, cod poştal 400117, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România, Beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului nr POSDRU/104/5.1/G/75879, în cadrul proiectului „O nouă şansă pentru foştii angajaţi!”, în calitate de achizitor anunţă rezultatul procedurii de achiziţie derulate în vederea atribuirii contractului:
Achiziţie Servicii de întocmire caiet de sarcini pentru achiziţia de lucrări, documentaţia pentru licitaţia de lucrări: cod CPV 71242000-6.
Oferta câştigătoare pentru contractul mai sus menţionat a fost desemnată cea depusă de către ofertantul: SC Inter Proiect SRL.
Oferta câştigătoare a fost stabilită pe baza criteriului: „preţul cel mai scăzut”.
Informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie: Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj din str. Dobrogeanu Gherea, nr.17, cod poştal 400120, Localitate: Cluj Napoca, Ţara: România, Telefon 0733053465, fax 0264431090 sau E-mail: sindlibertatea@yahoo.com
Data publicării anunţului: 01.06.2011