Achizitie Imprimante

ANUNŢ ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj cu sediul social în Piaţa Avram Iancu, nr. 17, cod poştal 400117, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România, Beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului nr POSDRU/104/5.1/G/75879, în cadrul proiectului „O nouă şansă pentru foştii angajaţi!”, publică prezentul anunţ pentru:
Achiziţie Imprimante: cod CPV 30332100-6
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Documentaţia precum şi informaţii suplimentare legate de aceasta se pot obţine de la: Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj din str. Dobrogeanu Gherea, nr.17, cod poştal 400120, Localitate: Cluj Napoca, Ţara: România, Telefon 0733053465, fax 0264431090 sau E-mail: sindlibertatea@yahoo.com. De asemenea, documentaţia poate fi descărcată de pe site-ul www.libertateasind.ro.
Depunerea ofertelor:
• Termenul limită de depunere a ofertelor: 17.01.2011 ora 10:00;
• Adresa unde se primesc ofertele: str. Dobrogeanu Gherea, nr.17, cod poştal 400120, Localitate: Cluj Napoca, Ţara: România sau E-mail: sindlibertatea@yahoo.com
Data evaluării ofertelor: 17.01.2011 ora 14:00;
Data publicării anunţului: 12.01.2011.

ANUNŢ DE ATRIBUIRE
Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj cu sediul social în Piaţa Avram Iancu, nr. 17, cod poştal 400117, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România, Beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului nr POSDRU/104/5.1/G/75879, în cadrul proiectului „O nouă şansă pentru foştii angajaţi!”, în calitate de achizitor anunţă rezultatul procedurii de achiziţie derulate în vederea atribuirii contractului:
Achiziţie Imprimante: cod CPV 30332100-6
Oferta câştigătoare pentru contractul mai sus menţionat a fost desemnată cea depusă de către ofertantul: SC Union CO SRL.
Oferta câştigătoare a fost stabilită pe baza criteriului: „preţul cel mai scăzut”.
Informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie: Sindicatul Libertatea Căi Ferate Cluj din str. Dobrogeanu Gherea, nr.17, cod poştal 400120, Localitate: Cluj Napoca, Ţara: România, Telefon 0733053465, fax 0264431090 sau E-mail: sindlibertatea@yahoo.com
Data publicării anunţului: 17.01.2011